bismillah bismillah
Masuk | Daftar
Pencarian
  1. Jenis sesuatu untuk memulai pencarian Anda

Surah At-Takwir

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Ucapkan Quran Surah At-Takwir dalam bahasa Arab, Indonesian Terjemahan oleh Bahasa Indonesia dan Inggris Transliterasi

Mecca Mecca (7)
29Total Ayat: 29
1Total Ruku: 1
81:1Ayat 1
Quran, Surah At-Takwir, Ayat 1
Apabila matahari digulung,
81:2Ayat 2
Quran, Surah At-Takwir, Ayat 2
dan apabila bintang-bintang berjatuhan,
81:3Ayat 3
Quran, Surah At-Takwir, Ayat 3
dan apabila gunung-gunung dihancurkan,
81:4Ayat 4
Quran, Surah At-Takwir, Ayat 4
dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan)
81:5Ayat 5
Quran, Surah At-Takwir, Ayat 5
dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,
81:6Ayat 6
Quran, Surah At-Takwir, Ayat 6
dan apabila lautan dijadikan meluap
81:7Ayat 7
Quran, Surah At-Takwir, Ayat 7
dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)
81:8Ayat 8
Quran, Surah At-Takwir, Ayat 8
dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,
81:9Ayat 9
Quran, Surah At-Takwir, Ayat 9
karena dosa apakah dia dibunuh,
81:10Ayat 10
Quran, Surah At-Takwir, Ayat 10
dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka,
81:11Ayat 11
Quran, Surah At-Takwir, Ayat 11
dan apabila langit dilenyapkan,
81:12Ayat 12
Quran, Surah At-Takwir, Ayat 12
dan apabila neraka Jahim dinyalakan,
81:13Ayat 13
Quran, Surah At-Takwir, Ayat 13
dan apabila surga didekatkan,
81:14Ayat 14
Quran, Surah At-Takwir, Ayat 14
maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
81:15Ayat 15
Quran, Surah At-Takwir, Ayat 15
Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang,
The player is loading...
Masuk untuk menyimpan ayat dibacakan terakhir Anda. Jadi, lain kali ketika Anda mengunjungi akan mulai membaca dari mana Anda tinggalkan.
< Halaman Berikutnya
<< Berikutnya Surah
Sebelum Surah >>
Surah Daftar
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Terjemahan
Qirat
Tafsir
Islamic Art Oil Paintings
Berlangganan Ayat harian dan Hadis: