bismillah bismillah
Masuk | Daftar
Pencarian
  1. Jenis sesuatu untuk memulai pencarian Anda

Surah Ar-Rahman

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Ucapkan Quran Surah Ar-Rahman dalam bahasa Arab, Indonesian Terjemahan oleh Bahasa Indonesia dan Inggris Transliterasi

Madina Madina (97)
78Total Ayat: 78
3Total Ruku: 3
55:1Ayat 1
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 1
(Tuhan) Yang Maha Pemurah,
55:2Ayat 2
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 2
Yang telah mengajarkan al Quran.
55:3Ayat 3
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 3
Dia menciptakan manusia.
55:4Ayat 4
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 4
Mengajarnya pandai berbicara.
55:5Ayat 5
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 5
Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
55:6Ayat 6
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 6
Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.
55:7Ayat 7
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 7
Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).
55:8Ayat 8
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 8
Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.
55:9Ayat 9
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 9
Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
55:10Ayat 10
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 10
Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).
55:11Ayat 11
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 11
Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
55:12Ayat 12
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 12
Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
55:13Ayat 13
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 13
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:14Ayat 14
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 14
Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,
55:15Ayat 15
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 15
dan Dia menciptakan jin dari nyala api.
55:16Ayat 16
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 16
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:17Ayat 17
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 17
Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya
55:18Ayat 18
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 18
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:19Ayat 19
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 19
Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu,
55:20Ayat 20
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 20
antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing.
55:21Ayat 21
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 21
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:22Ayat 22
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 22
Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
55:23Ayat 23
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 23
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:24Ayat 24
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 24
Dan kepunyaan-Nya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung.
55:25Ayat 25
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 25
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:26Ayat 26
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 26
Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
55:27Ayat 27
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 27
Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
55:28Ayat 28
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 28
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:29Ayat 29
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 29
Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.
55:30Ayat 30
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 30
Maka nikmat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan?
55:31Ayat 31
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 31
Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin.
55:32Ayat 32
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 32
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:33Ayat 33
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 33
Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.
55:34Ayat 34
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 34
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:35Ayat 35
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 35
Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya).
55:36Ayat 36
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 36
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:37Ayat 37
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 37
Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak.
55:38Ayat 38
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 38
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:39Ayat 39
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 39
Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
55:40Ayat 40
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 40
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:41Ayat 41
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 41
Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandannya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.
55:42Ayat 42
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 42
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:43Ayat 43
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 43
Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa.
55:44Ayat 44
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 44
Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang memuncak panasnya.
55:45Ayat 45
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 45
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:46Ayat 46
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 46
Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga.
55:47Ayat 47
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 47
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?,
55:48Ayat 48
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 48
kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan.
55:49Ayat 49
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 49
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:50Ayat 50
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 50
Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir
55:51Ayat 51
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 51
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:52Ayat 52
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 52
Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan.
55:53Ayat 53
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 53
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:54Ayat 54
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 54
Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutera. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat.
55:55Ayat 55
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 55
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:56Ayat 56
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 56
Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.
55:57Ayat 57
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 57
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:58Ayat 58
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 58
Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.
55:59Ayat 59
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 59
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:60Ayat 60
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 60
Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).
55:61Ayat 61
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 61
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:62Ayat 62
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 62
Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi
55:63Ayat 63
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 63
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:64Ayat 64
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 64
Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.
55:65Ayat 65
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 65
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:66Ayat 66
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 66
Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
55:67Ayat 67
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 67
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:68Ayat 68
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 68
Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima.
55:69Ayat 69
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 69
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:70Ayat 70
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 70
Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.
55:71Ayat 71
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 71
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:72Ayat 72
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 72
(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah.
55:73Ayat 73
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 73
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:74Ayat 74
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 74
Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.
55:75Ayat 75
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 75
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:76Ayat 76
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 76
Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
55:77Ayat 77
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 77
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
55:78Ayat 78
Quran, Surah Ar-Rahman, Ayat 78
Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan Karunia.
The player is loading...
Masuk untuk menyimpan ayat dibacakan terakhir Anda. Jadi, lain kali ketika Anda mengunjungi akan mulai membaca dari mana Anda tinggalkan.
<< Berikutnya Surah
Sebelum Surah >>
Surah Daftar
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Terjemahan
Qirat
Tafsir
Islamic Art Oil Paintings
Berlangganan Ayat harian dan Hadis: