bismillah bismillah
Masuk | Daftar
Pencarian
  1. Jenis sesuatu untuk memulai pencarian Anda

Surah An-Nabaa

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Ucapkan Quran Surah An-Nabaa dalam bahasa Arab, Indonesian Terjemahan oleh Bahasa Indonesia dan Inggris Transliterasi

Mecca Mecca (80)
40Total Ayat: 40
2Total Ruku: 2
78:1Ayat 1
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 1
Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
78:2Ayat 2
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 2
Tentang berita yang besar,
78:3Ayat 3
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 3
yang mereka perselisihkan tentang ini.
78:4Ayat 4
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 4
Sekali-kali tidak; kelak mereka akan mengetahui,
78:5Ayat 5
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 5
kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka mengetahui.
78:6Ayat 6
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 6
Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?,
78:7Ayat 7
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 7
dan gunung-gunung sebagai pasak?,
78:8Ayat 8
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 8
dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan,
78:9Ayat 9
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 9
dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat,
78:10Ayat 10
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 10
dan Kami jadikan malam sebagai pakaian,
78:11Ayat 11
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 11
dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,
78:12Ayat 12
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 12
dan Kami bina di atas kamu tujuh buah (langit) yang kokoh,
78:13Ayat 13
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 13
dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari),
78:14Ayat 14
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 14
dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah,
78:15Ayat 15
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 15
supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,
78:16Ayat 16
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 16
dan kebun-kebun yang lebat?
78:17Ayat 17
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 17
Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan,
78:18Ayat 18
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 18
yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok,
78:19Ayat 19
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 19
dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu,
78:20Ayat 20
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 20
dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia.
78:21Ayat 21
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 21
Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai,
78:22Ayat 22
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 22
lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas,
78:23Ayat 23
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 23
mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya,
78:24Ayat 24
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 24
mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman,
78:25Ayat 25
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 25
selain air yang mendidih dan nanah,
78:26Ayat 26
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 26
sebagai pambalasan yang setimpal.
78:27Ayat 27
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 27
Sesungguhnya mereka tidak berharap (takut) kepada hisab,
78:28Ayat 28
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 28
dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya.
78:29Ayat 29
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 29
Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab.
78:30Ayat 30
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 30
Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.
78:31Ayat 31
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 31
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan,
78:32Ayat 32
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 32
(yaitu) kebun-kebun dan buah anggur,
78:33Ayat 33
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 33
dan gadis-gadis remaja yang sebaya,
78:34Ayat 34
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 34
dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).
78:35Ayat 35
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 35
Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula) perkataan dusta.
78:36Ayat 36
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 36
Sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak,
78:37Ayat 37
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 37
Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.
78:38Ayat 38
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 38
Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar.
78:39Ayat 39
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 39
Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barangsiapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.
78:40Ayat 40
Quran, Surah An-Nabaa, Ayat 40
Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata: "Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah".
The player is loading...
Masuk untuk menyimpan ayat dibacakan terakhir Anda. Jadi, lain kali ketika Anda mengunjungi akan mulai membaca dari mana Anda tinggalkan.
<< Berikutnya Surah
Sebelum Surah >>
Surah Daftar
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Terjemahan
Qirat
Tafsir
Islamic Art Oil Paintings
Berlangganan Ayat harian dan Hadis: