bismillah bismillah
Masuk | Daftar
Pencarian
  1. Jenis sesuatu untuk memulai pencarian Anda

Surah Al-Qiyamat

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Ucapkan Quran Surah Al-Qiyamat dalam bahasa Arab, Indonesian Terjemahan oleh Bahasa Indonesia dan Inggris Transliterasi

Mecca Mecca (31)
40Total Ayat: 40
2Total Ruku: 2
75:1Ayat 1
Quran, Surah Al-Qiyamat, Ayat 1
Aku bersumpah demi hari kiamat,
75:2Ayat 2
Quran, Surah Al-Qiyamat, Ayat 2
dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri).
75:3Ayat 3
Quran, Surah Al-Qiyamat, Ayat 3
Apakah manusia mengira, bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya?
75:4Ayat 4
Quran, Surah Al-Qiyamat, Ayat 4
Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurna.
75:5Ayat 5
Quran, Surah Al-Qiyamat, Ayat 5
Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus.
75:6Ayat 6
Quran, Surah Al-Qiyamat, Ayat 6
Ia berkata: "Bilakah hari kiamat itu?"
75:7Ayat 7
Quran, Surah Al-Qiyamat, Ayat 7
Maka apabila mata terbelalak (ketakutan),
75:8Ayat 8
Quran, Surah Al-Qiyamat, Ayat 8
dan apabila bulan telah hilang cahayanya,
75:9Ayat 9
Quran, Surah Al-Qiyamat, Ayat 9
dan matahari dan bulan dikumpulkan,
75:10Ayat 10
Quran, Surah Al-Qiyamat, Ayat 10
pada hari itu manusia berkata: "Ke mana tempat berlari?"
75:11Ayat 11
Quran, Surah Al-Qiyamat, Ayat 11
sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung!
75:12Ayat 12
Quran, Surah Al-Qiyamat, Ayat 12
Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.
75:13Ayat 13
Quran, Surah Al-Qiyamat, Ayat 13
Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
75:14Ayat 14
Quran, Surah Al-Qiyamat, Ayat 14
Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri,
75:15Ayat 15
Quran, Surah Al-Qiyamat, Ayat 15
meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
75:16Ayat 16
Quran, Surah Al-Qiyamat, Ayat 16
Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya.
75:17Ayat 17
Quran, Surah Al-Qiyamat, Ayat 17
Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.
75:18Ayat 18
Quran, Surah Al-Qiyamat, Ayat 18
Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.
75:19Ayat 19
Quran, Surah Al-Qiyamat, Ayat 19
Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya.
75:20Ayat 20
Quran, Surah Al-Qiyamat, Ayat 20
Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan dunia,
The player is loading...
Masuk untuk menyimpan ayat dibacakan terakhir Anda. Jadi, lain kali ketika Anda mengunjungi akan mulai membaca dari mana Anda tinggalkan.
< Halaman Berikutnya
<< Berikutnya Surah
Sebelum Surah >>
Surah Daftar
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Terjemahan
Qirat
Tafsir
Islamic Art Oil Paintings
Berlangganan Ayat harian dan Hadis: