bismillah bismillah
Masuk | Daftar
Pencarian
  1. Jenis sesuatu untuk memulai pencarian Anda

Surah Al-Qalam

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Ucapkan Quran Surah Al-Qalam dalam bahasa Arab, Indonesian Terjemahan oleh Bahasa Indonesia dan Inggris Transliterasi

Mecca Mecca (2)
52Total Ayat: 52
2Total Ruku: 2
68:1Ayat 1
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 1
Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis,
68:2Ayat 2
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 2
berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila.
68:3Ayat 3
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 3
Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.
68:4Ayat 4
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 4
Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
68:5Ayat 5
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 5
Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir)pun akan melihat,
68:6Ayat 6
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 6
siapa di antara kamu yang gila.
68:7Ayat 7
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 7
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dialah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
68:8Ayat 8
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 8
Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah).
68:9Ayat 9
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 9
Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).
68:10Ayat 10
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 10
Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina,
68:11Ayat 11
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 11
yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,
68:12Ayat 12
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 12
yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa,
68:13Ayat 13
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 13
yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya,
68:14Ayat 14
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 14
karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.
68:15Ayat 15
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 15
Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "(Ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala".
The player is loading...
Masuk untuk menyimpan ayat dibacakan terakhir Anda. Jadi, lain kali ketika Anda mengunjungi akan mulai membaca dari mana Anda tinggalkan.
< Halaman Berikutnya
<< Berikutnya Surah
Sebelum Surah >>
Surah Daftar
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Terjemahan
Qirat
Tafsir
Islamic Art Oil Paintings
Berlangganan Ayat harian dan Hadis: