bismillah bismillah
Masuk | Daftar
Pencarian
  1. Jenis sesuatu untuk memulai pencarian Anda

Surah Al-Qalam

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Ucapkan Quran Surah Al-Qalam dalam bahasa Arab, Indonesian Terjemahan oleh Bahasa Indonesia dan Inggris Transliterasi

Mecca Mecca (2)
52Total Ayat: 52
2Total Ruku: 2
68:1Ayat 1
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 1
Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis,
68:2Ayat 2
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 2
berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila.
68:3Ayat 3
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 3
Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.
68:4Ayat 4
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 4
Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
68:5Ayat 5
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 5
Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir)pun akan melihat,
68:6Ayat 6
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 6
siapa di antara kamu yang gila.
68:7Ayat 7
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 7
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dialah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
68:8Ayat 8
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 8
Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah).
68:9Ayat 9
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 9
Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).
68:10Ayat 10
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 10
Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina,
68:11Ayat 11
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 11
yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,
68:12Ayat 12
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 12
yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa,
68:13Ayat 13
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 13
yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya,
68:14Ayat 14
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 14
karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.
68:15Ayat 15
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 15
Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "(Ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala".
68:16Ayat 16
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 16
Kelak akan Kami beri tanda dia di belalai(nya).
68:17Ayat 17
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 17
Sesungguhnya Kami telah mencobai mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akanmemetik (hasil)nya di pagi hari,
68:18Ayat 18
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 18
dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin),
68:19Ayat 19
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 19
lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur,
68:20Ayat 20
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 20
maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.
68:21Ayat 21
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 21
lalu mereka panggil memanggil di pagi hari:
68:22Ayat 22
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 22
Pergilah diwaktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.
68:23Ayat 23
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 23
Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik.
68:24Ayat 24
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 24
Pada hari ini janganlah ada seorang miskinpun masuk ke dalam kebunmu.
68:25Ayat 25
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 25
Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka (menolongnya).
68:26Ayat 26
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 26
Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata: "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat (jalan),
68:27Ayat 27
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 27
bahkan kita dihalangi (dari memperoleh hasilnya)".
68:28Ayat 28
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 28
Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?"
68:29Ayat 29
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 29
Mereka mengucapkan: "Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim".
68:30Ayat 30
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 30
Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela mencela.
68:31Ayat 31
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 31
Mereka berkata: "Aduhai celakalah kita; sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas".
68:32Ayat 32
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 32
Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
68:33Ayat 33
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 33
Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.
68:34Ayat 34
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 34
Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
68:35Ayat 35
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 35
Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)?
68:36Ayat 36
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 36
Atau adakah kamu (berbuat demikian): bagaimanakah kamu mengambil keputusan?
68:37Ayat 37
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 37
Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab (yang diturunkan Allah) yang kamu membacanya?,
68:38Ayat 38
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 38
bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu.
68:39Ayat 39
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 39
Atau apakah kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari Kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat; sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan (sekehendakmu)?
68:40Ayat 40
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 40
Tanyakanlah kepada mereka: "Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?"
68:41Ayat 41
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 41
Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.
68:42Ayat 42
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 42
Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa,
68:43Ayat 43
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 43
(dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.
68:44Ayat 44
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 44
Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al Quran). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui,
68:45Ayat 45
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 45
dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat tangguh.
68:46Ayat 46
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 46
Apakah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang?
68:47Ayat 47
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 47
Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan)?
68:48Ayat 48
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 48
Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya).
68:49Ayat 49
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 49
Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
68:50Ayat 50
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 50
Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh.
68:51Ayat 51
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 51
Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Quran dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila".
68:52Ayat 52
Quran, Surah Al-Qalam, Ayat 52
Dan Al Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
The player is loading...
Masuk untuk menyimpan ayat dibacakan terakhir Anda. Jadi, lain kali ketika Anda mengunjungi akan mulai membaca dari mana Anda tinggalkan.
<< Berikutnya Surah
Sebelum Surah >>
Surah Daftar
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Terjemahan
Qirat
Tafsir
Islamic Art Oil Paintings
Berlangganan Ayat harian dan Hadis: