bismillah bismillah
Login | Signup
Search
  1. Type something to begin your search

Surah Al-Mumtahana

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Recite Quran in Arabic with English Transliteration

Madina Madina (91)
13Total Ayat: 13
2Total Ruku: 2
60:1Ayat 1
Quran, Surah Al-Mumtahana, Ayat 1
Ya_ ay yuhal lazina a_manu_ la_ tat takhizu_ aduw wi wa aduw wakum auliya_a tulqu_na ilaihim bilmawad dati wa qad kafaru_ bima_ ja_akum minal haq yukhriju_nar rasu_la wa iy ya_kum an tuminu_ bil la_hi rab bikum in kuntum harajtum jiha_dan fi sabili wabtiga_a marda_ti tusir ru_na ilaihim bilmawad dah wa ana alamu bima_ akhfaitum wa ma_ alan tum wa may yafalhu minkum faqad dala sawa_ as sabil
60:2Ayat 2
Quran, Surah Al-Mumtahana, Ayat 2
Iy yasqafu_kum yaku_nu_ lakum ada_ aw wa yabsutu_ ilaikum aidiyahum wa alsinatahum bis su_i wa wad du_ lau takfuru_n
60:3Ayat 3
Quran, Surah Al-Mumtahana, Ayat 3
Lan tanfa'akum arha_mukum wa la_ aula_dukum yaumal qiya_mah yafsilu bainakum wal la_hu bima_ tamalu_na basir
60:4Ayat 4
Quran, Surah Al-Mumtahana, Ayat 4
Qad ka_nat lakum uswatun hasanatun fi ibra_hima wal lazina maahu_ iz qa_lu liqaumihim in na_ bura_u minkum wa mim ma_ tabudu_na min du_nil la_hi kafarna_bikum wa bada_ bainana_ wa bainakumul ada_watu wal bagda_u abadan hat ta_ tuminu_ bil la_hi wahdahu_ il la_ qaula ibra_hima li abihi la astagfiran na laka wa ma_ amliku laka minal la_hi min sayi ran bana_ alaika tawak kalna_ wa ilaika anabna_ wa ilaikal masir
60:5Ayat 5
Quran, Surah Al-Mumtahana, Ayat 5
Rab bana_ la_ tajalna_ fitnatal lazina kafaru_ wagfirlana_ rab bana_ in naka antal azizul hakim
The player is loading...
Login to save your last recited ayat. So next time when you visit it will start reciting from where you left.
< Next Page
<< Next Surah
Prev Surah >>
Surah List
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Translations
Qirat
Tafseer
Islamic Art Oil Paintings
Subscribe to daily Ayat and Hadith: