bismillah bismillah
Masuk | Daftar
Pencarian
  1. Jenis sesuatu untuk memulai pencarian Anda

Surah Al-Lail

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Ucapkan Quran Surah Al-Lail dalam bahasa Arab, Indonesian Terjemahan oleh Bahasa Indonesia dan Inggris Transliterasi

Mecca Mecca (9)
21Total Ayat: 21
1Total Ruku: 1
92:1Ayat 1
Quran, Surah Al-Lail, Ayat 1
Demi malam apabila menutupi (cahaya siang),
92:2Ayat 2
Quran, Surah Al-Lail, Ayat 2
dan siang apabila terang benderang,
92:3Ayat 3
Quran, Surah Al-Lail, Ayat 3
dan penciptaan laki-laki dan perempuan,
92:4Ayat 4
Quran, Surah Al-Lail, Ayat 4
sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.
92:5Ayat 5
Quran, Surah Al-Lail, Ayat 5
Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa,
92:6Ayat 6
Quran, Surah Al-Lail, Ayat 6
dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga),
92:7Ayat 7
Quran, Surah Al-Lail, Ayat 7
maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.
92:8Ayat 8
Quran, Surah Al-Lail, Ayat 8
Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup,
92:9Ayat 9
Quran, Surah Al-Lail, Ayat 9
serta mendustakan pahala terbaik,
92:10Ayat 10
Quran, Surah Al-Lail, Ayat 10
maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.
92:11Ayat 11
Quran, Surah Al-Lail, Ayat 11
Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
92:12Ayat 12
Quran, Surah Al-Lail, Ayat 12
Sesungguhnya kewajiban Kamilah memberi petunjuk,
92:13Ayat 13
Quran, Surah Al-Lail, Ayat 13
dan sesungguhnya kepunyaan Kamilah akhirat dan dunia.
92:14Ayat 14
Quran, Surah Al-Lail, Ayat 14
Maka, kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.
92:15Ayat 15
Quran, Surah Al-Lail, Ayat 15
Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka,
92:16Ayat 16
Quran, Surah Al-Lail, Ayat 16
yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman).
92:17Ayat 17
Quran, Surah Al-Lail, Ayat 17
Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu,
92:18Ayat 18
Quran, Surah Al-Lail, Ayat 18
yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya,
92:19Ayat 19
Quran, Surah Al-Lail, Ayat 19
padahal tidak ada seseorangpun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya,
92:20Ayat 20
Quran, Surah Al-Lail, Ayat 20
tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi.
The player is loading...
Masuk untuk menyimpan ayat dibacakan terakhir Anda. Jadi, lain kali ketika Anda mengunjungi akan mulai membaca dari mana Anda tinggalkan.
< Halaman Berikutnya
<< Berikutnya Surah
Sebelum Surah >>
Surah Daftar
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Terjemahan
Qirat
Tafsir
Islamic Art Oil Paintings
Berlangganan Ayat harian dan Hadis: