bismillah bismillah
Login | Signup
Search
  1. Type something to begin your search

Surah Al-Hajj

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Recite Quran in Arabic with English Transliteration

Madina Madina (103)
78Total Ayat: 78
10Total Ruku: 10
22:1Ayat 1
Quran, Surah Al-Hajj, Ayat 1
Ya_ ay yuhan na_sut taqu_ rab bakum in na zal zalatas sa_'ati sai un azim
22:2Ayat 2
Quran, Surah Al-Hajj, Ayat 2
Yauma taraunaha_ tadzhalu kul lu murdi'atin am ma_ arda'at wa ta da'u kul lu za_ti hamlin hamlaha_ wa taran na_sa suka_ra_ wa ma_ hum bisuka_ra_ wa la-kin na 'aza_bal la_hi sadid
22:3Ayat 3
Quran, Surah Al-Hajj, Ayat 3
Wa minan na_si may yuja_dilu fil la_hi bighairi ilmiw wa yat tabi'u kul la saita_nim marid
22:4Ayat 4
Quran, Surah Al-Hajj, Ayat 4
Kutiba alaihi an nahu_ man tawal la_hu fa an nahu_ yudhil luhu_ wa yahdihi ila_ aza_bis sa'ir
22:5Ayat 5
Quran, Surah Al-Hajj, Ayat 5
Ya_ ay yuhan na_su in kuntum fi raibihim minal ba'tsi fa in na_ khalaqna_kum min tura_bin sum ma min nutfatin sum ma min alaqatin sum ma min mudghatim mukhal laqatiw wa gairi mukhal laqatil linubay yina lakum wa nuqir ru fil arha_mi ma_ nasya_ u ila_ ajalim musam man sum ma nukhrijukum thiflan sum ma litablughu_ asyud dakum wa minkum may yutawaf fa_ wa minkum may yurad du ila_ arzalil umuri likaila_ ya'lama min ba'di ilmin sai a_ wa taral arda ha_midatan fa iza_ anzalna_ alaihal ma_ ah taz zat wa rabat wa ambatat min kul li zaujin bahij
The player is loading...
Login to save your last recited ayat. So next time when you visit it will start reciting from where you left.
< Next Page
<< Next Surah
Prev Surah >>
Surah List
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Translations
Qirat
Tafseer
Islamic Art Oil Paintings
Subscribe to daily Ayat and Hadith: