bismillah bismillah
Masuk | Daftar
Pencarian
  1. Jenis sesuatu untuk memulai pencarian Anda

Surah Al-Balad

Ayat/pg: 5 | 10 | 15 | 20 | All

Ucapkan Quran Surah Al-Balad dalam bahasa Arab, Indonesian Terjemahan oleh Bahasa Indonesia dan Inggris Transliterasi

Mecca Mecca (35)
20Total Ayat: 20
1Total Ruku: 1
90:1Ayat 1
Quran, Surah Al-Balad, Ayat 1
Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah),
90:2Ayat 2
Quran, Surah Al-Balad, Ayat 2
dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini,
90:3Ayat 3
Quran, Surah Al-Balad, Ayat 3
dan demi bapak dan anaknya.
90:4Ayat 4
Quran, Surah Al-Balad, Ayat 4
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
90:5Ayat 5
Quran, Surah Al-Balad, Ayat 5
Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorangpun yang berkuasa atasnya?
90:6Ayat 6
Quran, Surah Al-Balad, Ayat 6
Dan mengatakan: "Aku telah menghabiskan harta yang banyak".
90:7Ayat 7
Quran, Surah Al-Balad, Ayat 7
Apakah dia menyangka bahwa tiada seorangpun yang melihatnya?
90:8Ayat 8
Quran, Surah Al-Balad, Ayat 8
Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata,
90:9Ayat 9
Quran, Surah Al-Balad, Ayat 9
lidah dan dua buah bibir.
90:10Ayat 10
Quran, Surah Al-Balad, Ayat 10
Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan,
90:11Ayat 11
Quran, Surah Al-Balad, Ayat 11
Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar.
90:12Ayat 12
Quran, Surah Al-Balad, Ayat 12
Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?
90:13Ayat 13
Quran, Surah Al-Balad, Ayat 13
(yaitu) melepaskan budak dari perbudakan,
90:14Ayat 14
Quran, Surah Al-Balad, Ayat 14
atau memberi makan pada hari kelaparan,
90:15Ayat 15
Quran, Surah Al-Balad, Ayat 15
(kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat,
The player is loading...
Masuk untuk menyimpan ayat dibacakan terakhir Anda. Jadi, lain kali ketika Anda mengunjungi akan mulai membaca dari mana Anda tinggalkan.
< Halaman Berikutnya
<< Berikutnya Surah
Sebelum Surah >>
Surah Daftar
1. Al-Fathiha
2. Al-Baqarah
3. Al-i'Imran
4. An-Nisaa
5. Al-Maida
6. Al-An'am
7. Al-A'raf
8. Al-Anfal
9. At-Tauba
10. Yunus
11. Hud
12. Yusuf
13. Ar-Ra'd
14. Ibrahim
15. Al-Hijr
16. An-Nahl
17. Al-Israa
18. Al-Kahf
19. Maryam
20. Ta-ha
21. Al-Anbiyaa
22. Al-Hajj
23. Al-Muminun
24. An-Nur
25. Al-Furqan
26. Ash-Shu'araa
27. An-Naml
28. Al-Qasas
29. Al-Ankabut
30. Ar-Rum
31. Luqman
32. As-Sajda
33. Al-Ahzab
34. Saba
35. Fatir
36. Ya-Sin
37. As-Saffat
38. Sad
39. Az-Zumar
40. Al-Mu'min
41. Ha-Mim
42. Ash-Shura
43. Az-Zukhruf
44. Ad-Dukhan
45. Al-Jathiya
46. Al-Ahqaf
47. Muhammad
48. Al-Fat-h
49. Al-Hujurat
50. Qaf
51. Az-Zariyat
52. At-Tur
53. An-Najm
54. Al-Qamar
55. Ar-Rahman
56. Al-Waqi'a
57. Al-Hadid
58. Al-Mujadila
59. Al-Hashr
60. Al-Mumtahana
61. As-Saff
62. Al-Jamu'a
63. Al-Munafiqun
64. At-Tagabun
65. At-Talaq
66. At-Tahrim
67. Al-Mulk
68. Al-Qalam
69. Al-Haqqa
70. Al-Ma'arij
71. Nuh
72. Al-Jinn
73. Al-Muzzammil
74. Al-Muddaththir
75. Al-Qiyamat
76. Ad-Dahr
77. Al-Mursalat
78. An-Nabaa
79. An-Nazi'at
80. Abasa
81. At-Takwir
82. Al-Infitar
83. Al-Mutaffifin
84. Al-Inshiqaq
85. Al-Buruj
86. At-Tariq
87. Al-A'la
88. Al-Gashiya
89. Al-Fajr
90. Al-Balad
91. Ash-Shams
92. Al-Lail
93. Adh-Dhuha
94. Al-Sharh
95. At-Tin
96. Al-Alaq
97. Al-Qadr
98. Al-Baiyina
99. Al-Zalzalah
100. Al-Adiyat
101. Al-Qari'a
102. At-Takathur
103. Al-Asr
104. Al-Humaza
105. Al-Fil
106. Quraish
107. Al-Ma'un
108. Al-Kauthar
109. Al-Kafirun
110. An-Nasr
111. Al-Lahab
112. Al-Ikhlaas
113. Al-Falaq
114. An-Nas
Terjemahan
Qirat
Tafsir
Islamic Art Oil Paintings
Berlangganan Ayat harian dan Hadis: